Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekonomi
Medlemsavgift

 

Samtliga spelare (från 7 år och uppåt) och ledare skall vara medlem i föreningen. Avgiften beslutas av föreningens medlemmar på årsmötet och regleras av kansliet.

 

Nya medlemmar registrerar sig här: Medlem »

 

2019 gäller följande avgifter:

 

7 - 19 årUngdom150 kr
20 år -Vuxen300 kr

 

Deltagaravgift

 

För att bibehålla och förbättra ungdomsverksamheten måste vi ta ut en deltagaravgift. Denna summa ska täcka en del av kostnaderna för tränare, resor, planhyror, domare, material, ledarutbildningar etc.  Ledare som har barn i det lag de tränar betalar ej avgift för dessa. Avgiften beslutas och regleras av kansliet. För att hålla deltagaravgifter på så låg nivå som möjligt tilldelas årligen samtliga föräldrar till barn i Sandvikens IFs verksamhet ett bemanningspass vid ungdomscupen Göransson Cup som spelas årligen i januari/februari.

 

2019 gäller följande avgifter: Mini - SIF
400 kr/spelare
 7-9 år

700 kr/spelare

 10-12 år


 13-14 år

900 kr/spelare


1100 kr/spelare                                  

 15-16 år

1500 kr/spelare inkl. licensavgift. Vid ev. spel i regional/nationell serie blir avgiften 2200 kr/spelare.


 17-19 år                           

 Futsal2200 kr/spelare (Resor, mat, etc)4000 kr i lagavgiftEftersom vi har haft en del problem med att inkassera deltagaravgifter är det viktigt att alla ledare påminner ungdomarna/föräldrarna om att avgifterna måste betalas. Utan deltagaravgifterna kan föreningen inte betala ut cupersättningar etc och spelaren får heller inte delta i matcher.

 

Avisering av  medlems och deltagaravgift  skickas ut av Billmate AB som är betalningsmottagare på uppdrag av Sandvikens IF.


Återbetalningar

Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Återbetalning av träningsavgift/deltagaravgift sker enbart vid långvarig sjukdom/skada och skall intygas av läkare. Storlek på återbetalning bedöms utifrån tidpunkt för skada/sjukdom. Oavsett tidpunkt tillkommer det en administrativ avgift på 10% av kostnaden för träningsavgift/deltagaravgift.


Statligt lokalt aktivitetsstöd (Lok-stöd)

 

Föreningen erhåller statligt aktivitetsstöd baserat på de närvarokort som alla lag skall föra. Denna intäkt är av stor betydelse för föreningens ekonomi. Alla sammankomster skall redovisas, inte bara tränings- och matchtillfällen utan även upptaktsträffar, utbildningsträffar etc. Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7 - 25 år som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare från 13 år är också bidragsberättigade. Närvaron skall föras via föreningens hemsida. Instruktioner får ni via kansliet.

 

Aktivitetsstödet för perioden 1 januari – 30 juni skall lämnas redovisas senast 15 juli .

 

Aktivitetsstödet för perioden 1 juli – 31 december skall redovisas senast två veckor efter avslutad träning för höstsäsongen. För de lag som tränar året ut är sista datum för inlämning 15 januari året efter.

 


 

Cupdeltagande/träningsläger

 

Föreningen ser väldigt positivt på att lagen deltar i sammandrag, cuper och träningsläger. Cupdeltagandet/lägret måste dock vara sanktionerat av kansliet. Följande bidrag utgår från föreningen 2019:

 

7 – 9 år                                                     Anmälningsavgiften sammandrag

10 – 12 år                                                 3.000 kr/år

13 – 16 år                                                 4.000 kr/år

17 – 19 år                                                 5.000 kr/år

 

Sammanställning/rapport från cupen/lägret skall lämnas lämnas till kansliet senast 1 månad efter avslutad cup/läger.

Lagkassa

 

Varje lag har egen kassa. Till denna förs:

 

Behållning av fikaförsäljning

Intäkter från försäljning i samband med A-lagsmatcher

Egna aktiviteter  

Lagkassan skall användas för bl a:

 

Trivselaktiviteter såsom upptakts- och avslutningsträffar

Lagets andel av cupavgifter och eventuella reseersättningar till ledare/föräldrar för skjutsande i samband med cuper.

 

Lagkassorna ingår inte i föreningens kassa. Det åvilar alla ledare att utnyttja kassorna på ett ansvarsfullt sätt. Eftersom en del kassor kan omsätta relativt stora belopp finns det alltid en risk för att hanteringen av kassorna ger upphov till turbulens i form beskyllningar och misshälligheter mellan ledare/föräldrar/allmänhet. Varje lagkassa skall därför ”bokföras” och ett par föräldrarepresentanter skall vara ”revisorer”. Använd t ex inte lagkassan för att subventionera ledar/föräldrarträffar där ungdomar inte är med.

 

SIF:s ungdomsfond

 

SIF:s ungdomsfond instiftades till minne av Erik Ågren, vid dennes bortgång den 16 januari 1990. Fondens syfte är att stödja ungdomsverksamheten i form av:

 

1. Stipendier till ungdomar för att stimulera dem att öka sitt fotbollskunnande.

2. Stipendier till ungdomsledare och tränare för deltagande i kurser som syftar till att ge fördjupande kunskap i ledarskap.

3. Stipendier kan ges till lag, som ämnar deltaga i cupspel, träningsläger och stimulerande resor.

 

Ansökan av stipendium skall lämnas in till kanslichefen senast 28 februari årligen. 

 
HUVUDPARTNER
GULDPARTNERS
 
SOCIALA MEDIER