Kansli

Adress:

Köpmangatan 18

811 39 Sandviken

 

Kontaktinfo:

Telefon: 026-27 59 54  026-455 59 93  

Epost: kansli@sandvikensif.se


 

Kansliet:

Lunchstängt alla dagar: kl.12-13


Telefontider: mån - fre kl.8:00 - 12:00

Övriga mötestider bokas med personalen.


Övrigt:

Bankgiro:      5573-9502

Föreningsnr:  03508-15

Personal


Namn

Roll

Tel

Tel

e-mail


Anders Eriksson


Klubbchef


070-633 74  84


anders.eriksson@sandvikensif.se


Krister Parling


Marknad


026-4555994


073-236 88  61


parling@sandvikensif.se


Jonas Andersson


Ungdomsansvarig


070-141 19 45


jonas@sandvikensif.se

Hanna Bergfoth


Ansvarig Framsteget


070-665  05 64

hanna@sandvikensif.se

Kicki Loqvist

Administration

026-4555993

070-958 25 87

kicki@sandvikensif.se 


Tomas Karlsson


Materialansvarig

 


076-027 14 59


tomas@sandvikensif.se
Claes Lindqvist     Tvätt/Vaktmästeri                                        070-787 19 69   claes@sandvikensif.se *                                                 

Styrelse

I mars varje år hålls föreningens ordinarie årsmöte. På årsmötet väljs föreningens styrelse som skall bestå av sju ledamöter och minst två suppleanter. Ordförande väljs på årsmötet medan den valda styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. På årsmötet väljs självklart också föreningens valberedning, revisorer och revissorssuppleanter.


Sandvikens IF styrelse 2016


Ordförande                 Peter Svensson                                        peter@sandvikensif.se                  

Vice ordförande           Svante Nord                                            svante.nordh@hos.sandnet.se

Sekreterare/Kassör       Gunnar Fahlander                                     gunnar.fahlander@svenskakyrkan.se

Social verksamhet        Kurt Lindström                                         kurt@sandvikensif.se

Marknad                     Göran Backlund                                        gorankbacklund@gmail.com

Cuper                        Joakim Lindström                                      joakim.x.lindstrom@sandvik.com

Kommunikation            Nicklas Larsson                                         kenokanu@gmail.com


Suppleant                    Niklas Spångberg Dam                               niklas.spangberg@arbetsformedlningen.se

Suppleant                    Teddy Markström Marknad                         teddy@productcare.se

Föreningens valberedning består av Leif Larsson, Olle Lindström och Fannis Andreou.

 

Revisorer i föreningen är Håkan Mattsson och Torkel Eriksson.

 

Revisorssuppleanter är Johanna Gustavsson och Eva Jansson.

 
FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
HUVUDPARTNERS
 
 

GULDPARTNERS
 
 
SOCIALA MEDIER