Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Boll & Lek

Vid 18 tillfällen i veckan bedriver vi uppsökande verksamhet hos skolor och förskolor i Sandvikens Kommun, 4 skolor i centralorten och 4 skolor i ytterområdena. Föreningen ges möjlighet att arbeta med attityder, tolerans, nyfikenhet och värderingar där även utrikesfödda barn och ungdomar deltar tillsammans med svenskfödda på ett lekfullt och naturligt sätt i integrationssyfte.

 

Efter och/ eller under Boll & Lek- timmen förs samtal om etik, moral och god hälsa. Sandvikens Idrottsförening anser att denna typ av aktiviteter kan skapa en känsla av ansvar för sitt eget handlande, för föreningslivet och ytterst för samhället samt att den är väldigt viktig för barns motion och hälsa. Närmare 500 barn är inskrivna i verksamheten som bedrivs i projektform med bland andra spelare från vårt A-lag. Boll & Lek bedrivs tillsammans med Arbetsmarknads och Integrationsenheten i Sandvikens kommun samt Göranssonska Stiftelserna.

Boll & lek- timmen startar alltid med samling där vi berättar om vad som ska hända, vilka regler som gäller, om hälsa och vad alla behöver för att må bra. Sedan sätter vi igång med lekar, spel och fri lek. Timmen avslutas med samling där vi sammanfattar dagens intryck och händelser.


Det här vill vi förmedla med Boll & lek:


✓ Glädje och gemenskap  ✓ Motorisk utveckling  ✓ Ökad koncentration
✓ Kunskap och känsla för ansvar och hänsyn
 
FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
HUVUDPARTNER
GULDPARTNERS
 
SOCIALA MEDIER